Beredskap - utrykningstjeneste

Vi rykker ut på innbruddsalarmer, brannalarmer og alle typer tekniske alarmer. Vi er tilknyttet 24 timers bemannet alarmstasjon. Vi rykker ut for egne kunder samt andre vaktselskaper og vaktmesterselskaper.

Beredskap og utrykning for eiendomsbesittere m.fl.

www.norskvektertjeneste.no

https://www.facebook.com/NorskVektertjenesteAs

Vaktselskap, vaktselskaper, godkjent offentlig vaktselskap