Mobilt vakthold

Mobilt vakthold

Våre mobilpatruljer er operative i Oslo og Akershus. De utfører bevoktning og inspeksjoner av alt fra boliger, til næringsbygg og boligsameier, samt større og mindre områder. Våre vektere er spesialopplærte til tjenesten og disponerer alt nødvendig utstyr for å uføre tjenesten effektivt og kvalitativt. Tjenesten utføres etter spesialtilpassede instrukser, som for de enkelte oppdrag blir forhåndsgodkjent av hver enkelt kunde.

Tjenesten tilbys utført hele døgnet, og kan varieres i både antall inspeksjoner og tider på døgnet. Patruljene rykker også ut på innbrudds-, rans-, assistanse- og tekniske alarmer. Videre rykker de også ut ved husbråk til borettsalg og ordensforstyrrelser på private områder. For våre mange entreprenørkunder, inspiserer og bevokter de byggeplasser, samt foretar forskjellige kontrolltjenester. Også HMS-relaterte kontroller og oppfølging av sikringstiltak. De er også spesialopplærte for ettersyn av tekniske installlasjoner, som kokoverk og annet spesifikt utstyr.

Patruljene ufører også forskjellige kontrolltjenester, som varemottakskontroller, personalkontroller, mm., samt en rekke andre tilsyns- og kontrolloppdrag. Således er tjenesten meget fleksibel, i forhold til hva hver enkelt kunde måtte ønske og ha behov for.

Tjenestebilene er spesialutstyrte, til slike oppdrag og vi disponerer uniformerte biler. Vekterne selv, er utstyrte med radiosamband, mobiltelefon, samt andre hjelpemidler.

Deres inspeksjoner dokumenteres med databasert strekkodesystem, som også definerer avvik oppdaget under rundene. Dette gir grunnlag for en oversiktlig rapport til kunden over hendelser og eventuelle avik i løpet av måneden. Videre viser det tidspunktet for når inspeksjonene er utført og deres tidsforbruk.

Vi har rapportrutiner som tilsier at kunden får rapporter på avvik, som vi har registrert på mail, med en gang etter ferdig inspeksjon. Rapportene sendes direkte til kunde fra vekteren. Kunden får da alle avvikene som registreres, direkte til sin epost adresse.

Mobilvekterne er forberedt på alle de situasjoner som kan oppstå. Vekteren kan observere langt mer nyansert, enn et instrument og kan vurdere på stedet, hvilke umiddelbare tiltak som er mest hensiktsmessig,
for å bevare eller gjenopprette sikkerheten.

En egen avdelingsleder for mobiltjenesten, følger denne daglig opp, både med kvalitetssikring og internkontroll, samt nødvendig vekter- og kundekontakt

Ønsker De tilbud på mobilvakttjeneste, kontakt oss på: post@norskvektertjeneste.no, eller ring oss på 22 20 70 00. Håper vi får anledning til å gi Dem et kvalitativt og godt tilbud!

VI BENYTTER KUN ELEKTRISKE BILER TIL UTFØRELSE AV TJENESTEN. Norsk Vektertjeneste AS er godkjent som Miljøfyrtårn. Vi er foreløpig det eneste vaktselskapet i Norge som kun benytter elektriske biler.