Resepsjonstjeneste ­ skap et godt førsteinntrykk

Resepsjonisten er gjerne den første personen kundene dine møter på veien inn i bygningen. Norsk vektertjeneste anser førsteinntrykket som noe av det viktigste vi gjør for din bedrift. Det er derfor viktig for oss at vi kan tilby en vekter som får deg til å føle deg velkommen og som bidrar til å sette en god tone for dagen. Vi kan også bistå din bedrift med andre viktige resepsjonsoppgaver innenfor kommunikasjon, kontor og sikkerhet.

Våre resepsjonstjenester

Våre vektere har god kompetanse fra vekterkurs og lang erfaring fra resepsjon og sikkerhet i ulike bransjer og organisasjoner. Dette gjør oss rustet til å takle ulike oppgaver knytte til jobben og sikre god gjennomføring av våre tjenester innenfor sikkerhet og service i din bedrift.
Vekterne fra Norsk vektertjeneste håndterer blant annet besøkende, adgangskontroll, kontrollrunder, kameraovervåkning, post og varemottak, samt telefoner, sentralbord og enkle kontoroppgaver knyttet til resepsjonen.

Andre resepsjonstjenester

Våre vektere kan også bistå med åpning, nedlåsing og sikring av bygg. Dermed vil vi på kveldstid sjekke at alle dine dører og vinduer er låst. Våre vektere har også fått opplæring og kompetanse i helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kan ved behov utøve brannvernledelse og førstehjelp.

Kontakt oss for spørsmål eller bestilling av våre resepsjonstjenester.