Stasjonært vakthold

Våre vektere utfører en rekke forskjellige stasjonære tjenester.

  • Vi tilbyr bevoktning av områder og bygninger, kjøpesentere, samt byggeplasser.
  • Vi utfører også representative og kvalitative resepsjonstjenester.
  • Tjenesten omfatter også manuell adgangskontroll.
  • Videre utføres arangementsikkerhet, på større og mindre arrangement.

Slike tjenester, kan de leie inn for kortere og lengre tidsrom, samt på årskontrakter.

I samarbeide med våre kunder, lager man en oppdragsinstruks, som vekterne skal ha som rettesnor. Videre sørger vi for grundig opplæring, også av tilstrekkelig med reserver, for eventuelle sykefravær og ferieavviklinger.

Vi bestreber oss på å utføre en profesjonell og representativ tjeneste, samt ha en god vekter- og kundeoppfølging.

Tjenesten følges opp av en egen avdelingsleder, både ovenfor ansatte og kunde, i tett fellesskap.

Ønsker De et tilbud på slike tjenester, kontakt oss på: post@norskvektertjeneste.no, alternativt på telefon 22 20 70 00.